~Lucian Gruia: Victor Sterom – 70

Victor Sterom s-a născut la data de 14.02.1937 în oraşul Mizil. A desfăşurat, până în prezent, o trudnică şi rodnică activitate literară: a publicat 33 de volume de versuri şi peste 500 de recenzii ori fulguraţii despre cărţile poeţilor. A devenit cu adevărat, o „instituţie“ care depistează şi îndrumă poeţii în devenire. Prin Ploieşti circulă o vorbă: „dacă a scris Sterom despre tine, te poţi considera poet“.

Dar care au fost pragurile şi treptele activităţii literare ale poetului şi criticului literar Victor Sterom?

A debutat în presă, la revista Familia (în anul 1965 – la rubrica, condusă pe atunci, de Gheorghe Grigurcu) şi editorial, cu volumul de versuri În iarnă cu fluturi albaştri (Ed. Cartea Românească, 1974 – redactor de carte Mircea Ciobanu).

Între anii 1974 – 1989 desfăşoară activităţi de scriitor şi de conducător de cenacluri (al Casei de Cultură a Sindicatelor, al Armatei, al Palatului Culturii).

După 1989, devine şi mai activ. Pe lângă versuri, începe să scrie şi critică literară, publicată în majoritatea revistelor de cultură din ţară: Axioma, Apostrof, Ateneu, Argeş, Arca, Astra, Fa-milia, Calende, Cronica, Dacia literară, Poesis, Tribuna, Steaua, Timpul, Poezia, Viaţa Românească, Oglinda literară, Nord literar, Ex-Ponto, Vitralii, Vatra, Viaţa de pretutindeni, Sud, Porto-Franco, Zburătorul etc.

A fondat, la Ploieşti, revistele Sinteze literare şi Esteu.

Primul pas spre critică literară l-a constituit publicarea cărţii intitulată Banca de metafore (cronici succinte) la Editura Biblioteca Sinteze Literare, Ploieşti, 2002, cuprinzând 100 de poeme selecţionate „ad libitum“ din 100 de volume de poezie publicate după anul 1990; celor 100 de autori creionându-le microprezentări.

Numeroase poeme i-au fost traduse în: SUA, Canada, Austria, Elveţia, Grecia, Franţa, Germania, Suedia, Anglia.

Este principalul catalizator al activităţii literare a judeţului Prahova.

În anul 1991, fondează (împreună cu poeţii ploieşteni: Ioan Vintilă Fintiş, Marius Bunea, Stelian Stan, Vladimir Deteşanu), Grupul de la Ploieşti care va face cunoscută activitatea li-terară a poeţilor prahoveni în întreaga ţară.

Cum a ajuns Victor Sterom la asemenea performanţă? Desigur, scriind zilnic. Seara citeşte, iar dimineaţa, între orele 530 – 830 scrie. Şi numai acasă, în ambientul familial cu care s-a obişnuit (soţia îl înţelege şi-l sprijină). Scrie fără întrerupere până epuizează o recenzie sau o fulguraţie. Nu se ridică de la masă, nu fumează, nu bea cafea, doar visează. Scrie sub prima impresie, şi care este aproape întotdeauna adecvată, întrucât Victor Sterom are un fler deosebit. Dimineaţa, după ce îşi bate la maşină textele, pleacă în oraş, le multiplică la xerox (împreună cu coperţile cărţilor) şi le expediază pe adresele redacţiilor revistelor literare din ţară. Pe banii săi bineînţeles. Tot din modesta-i pensie, pe lângă cărţile primite de la diverşi autori, care au aflat de „instituţia“ Sterom, autorul îşi mai cumpără cărţi, de la librăria Muzeului Literaturii Române din Bucureşti.

Între volumele cele mai dragi pe care le-a publicat, se numără: Poeme fără timp (1994); Esteu (1998); Deasupra tainei (1999); Naufragiul (2001), Praguri şi trepte (2003) şi Casa cerului (2006).

Dacă nu-i aduce un câştig material, ne-am putea întreba, fireşte, de ce scrie Victor Sterom? Scrie pentru că nu poate face altfel. Scrie pentru că scrisul reprezintă sensul întregii sale vieţi. Sărbătoritul nostru de astăzi, este un damnat. Aidoma lui Sisif, pedepsit de zei să ducă un bolovan în spinare pentru a-l aşeza pe vârful unui munte ascuţit, de unde imensa piatră rotundă se rostogolea mereu la vale, Victor Sterom este condamnat să-şi scrie cărţile.

Albert Camus, teoreticianul existenţialismului francez, afirma că trebuie să-l considerăm pe Sisif fericit, întrucât, în mo-mentele de răgaz, coborând muntele, pentru a-şi relua cazna, i se îngăduia câte un moment de meditaţie. Tot astfel şi poetul, după ce termină un poem sau o carte, are un moment de satisfacţie deplină, înainte de a începe munca la un alt poem, sau la o altă carte. În consecinţă, pe Victor Sterom, care a ajuns acum la al treizeci şi treilea volum de versuri şi 70 de ani de existenţă, trebuie să ni-l închipuim fericit.

Advertisements

%d bloggers like this: