~Emilia Dabu: „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari“ de loan Aurel Bolba

Apărută la editura „Ex-Ponto” cea de-a treia carte “Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari” a preotului loan Aurel Bolba, ne îmbogăţeşte cunoaşterea creştină prin mari nume ale preoţilor cărturari, figuri luminoase, ierarhi de înaltă cunoaştere duhovnicească.

Alcătuită ca o mare taină, revelată celor care cred în cuvântul dumnezeiesc, cartea impresionează prin datele inedite aduse cititorului şi doritorului de adevărată cunoaştere a căii spre credinţa creştină. Nume rnari, perso-nalităţi marcante ale ortodoxiei româneşti sunt reunite cu dragoste, cunoaştere, smerenie şi recunoştinţă într-o carte scrisă din adevărată devoţiune creştină. Amintesc numele care vor impresiona sufletul cunoscătorului spiritualităţii ortodoxe rămâne mereu: Ar. Antonie Plămădeală, Ar. Nicolae Corneanu, I.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, Ar. Teodosie Petrescu, P.S. Calinic Argatu, Epifanie Gavriil Norocel, Ar. Petroniu Petru Florea Sălăjanul, prof. univ. dr. Nicolae V. Dură, pr. prof. dr. loan Floca, pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Arhim. Veniamin Valer Micle, prof. dr. Dumitru Stăniloaie, prof. dr. Nechita Runcan, Arhimandrit dr. Che-sarie-Constantin Gheorgheşu, dr. Dănuţ Manu, pr. prof. dr. Cezar Vasiliu. Fiecare dintre aceste mari spirite abia de pot fi cuprinse în cărţi întregi pentru cât bine au adus cu dânşii în marea taină a creştinismului ortodoxiei româneşti, dar să te încumeţi într-o îmbrăţişare de mulţumire christianică să-i prezinţi împreună pe aceşti miraculoşi dascăli de teologie care sculptează în sufletele studenţilor portrete vii ale luminii credinţei. Este un gest pe care doar cei cu adevărat încrezători în sfânta stea a credinţei reuşesc. ªi iată că scriitorul preot loan Aurel Bolba ne prezintă cu iubire şi înţelepciune „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari”.

Cu dragoste şi har şi smerenie trec prin faţa ochilor cititorilor portretele celor care l-au ales pe Dumnezeu ca stăpân şi aducerea cuvântului Fiului lui Dumnezeu pe pământ în dar însetaţilor, credincioşilor. Căci loan Aurel Bolba „sculptor al Sfântului Altar” cum îl numeşte binecuvântatul arhi-ereu vicar al Oradei, Bihorului şi Sălajului – Petroniu Sălăjanul încurajat de părinţii profesori dr. Nicolae V. Dură şi dr. Cezar Vasiliu, reuşeşte încă din acest prim volum al acestei cărţi ceva, ce cu greu se mai rea-lizează în zilele noastre, bucuria de a fi surprins, puritatea şi nobleţea, dragostea şi slujirea cu un devotament divin al lui Dumnezeu şi Creaţiei Sale, a fiecărei personalităţi surprinse în aceste pagini de lumină. Citeşti cu sfinţenie despre operele ce vor rămâne în istoria vremurilor, operele acestor mari cărturari ai Bisericii Ortodoxe Române, care l-au slujit, unii aici printre noi, alţii în lumea divină a cerescului Tată, şi-i mulţumeşti preotului truditor şi scriitor pentru aura de frumuseţe în care a îmbrăcat fiecare chip al acestor mari şi sfinţi oameni care au plătit ca jertfă pentru drumul ales, mult, câteodată prea mult, uneori chiar marele dar dumnezeiesc, viaţa. Aceste sfinte „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari” sunt mereu deschise, pătrunzătoare, iertătoare, cunoscătoare, ocrotitoare, simple, în pace, în linişte dar mai presus în fascinanta credinţă în marea lumină divină. Erudiţi teologi, mari personalităţi, risipitori divini de suflet şi de viaţă de cunoaştere şi înţelepciune, apărători ai credinţei noastre strămoşeşti, a ortodoxiei româneşti, ai profunzimii vii ai înălţării printr-o înaltă smerenie, sunt deopotrivă spaţiu european şi cel universal oricând se poate mândri că iată Dumnezeu există pretutindeni încât îţi vine să exclami citind cartea părintelui loan Aurel Bolba: „Doamne câtă credinţă şi cultură poate fi cuprinsă în inima, sufletul, mintea unui om”. Căci fiecare dintre numele sfinte de care ne bucurăm citind „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari” sunt izvoare vii de istorie ale bisericii, ale credinţei neamului nostru românesc, ale fiinţei noastre universale. Arhitecţi ai ortodoxiei şi culturii, valori inestimabile ale spiritului nostru omenesc şi românesc. Mă bucur că iată pr. scriitor loan Aurel Bolba i s-a oferit şansa de a fi şi a ne face şi pe noi prieteni de lumină cu toţi aceşti neobosiţi cărturari, cercetători ştiinţifici, filosofi şi totodată mari iubitori de Dumnezeu şi ctitori ai Bisericii lui Hristos în sufletele şi spiritele noastre. lată că după primele două cărţi „Jurnal francez de vacanţă” şi „Sejur în insula de smarald”, pr. loan Aurel Bolba îşi desăvârşeşte începutul de drum literar cu o carte ce va avea un destin special, căci încă de la primul volum „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari” s-a impus, bucurându-se de o primire luminoasă în rândurile cititorilor şi mai ales căutătorilor de drum spre marea credinţă creştină. Fie ca drumul să-i fie mereu binecuvântat de dragostea şi mulţumirea tuturor celor care l-au găsit pe Dumnezeu iar cei care sunt în căutare, fie să-şi găsească pacea şi liniştea în credinţa străbună creştină, românească.

EMILIA DABU

Advertisements

%d bloggers like this: