~Julia Maria Cristea , Austria : La Aniversare

În paradoxul vremurilor noastre, când sub semnul progresului tindem să ne întoarcem la cel mai cras primitivism, când condeiul menit să modeleze sufletele aşa cum dalta scoate frumuseţea diri carnea lemnului şi duritatea pietrei – a devenit o arma în războaie politice sau pur şi simplu un „Sesam deschide-te“ al grotei comorilor, când învăţăm în fiecare clipă că cel mai puternic şi constant sentiment nu e iubirea, ci ura, când am ajuns să ne ruşinăm de părinţii şi străbunii noştri, hulind şi uitând pământul care ne-a fost leagăn şi lor mormânt, când ne dărâmăm idolii care ne-au învăţat frumuseţea graiului românesc şi-i reprezentăm desculţi şi mizeri, când am ajuns să ne „spulberăm“, precum „cenuşa orbului“ în toate colţurile lumii, când se vorbeşte cu nepăsare despre „ruşinea de a te fi născut român“, când pe calea undelor se propagă noncultura, când parcă dihonia, zâzania, pizma, „ochiul dracului“ au învrăjbit oamenii, în această lume pseudo-apocaliptică în care un popor încearcă să renască, aşa precum legendara Pasăre Phbenix din propria ei cenuşă, un temerar, un visător, un iubitor al neamului, un luptător rămas credincios idealurilor sale, Dl Sabin Bodea, a încercat şi a reuşit să strângă într-o singura matca, pâraiele ce curgeau stinghere în diferitele părţi ale globului, făcând să se nască ,,un adevărat fluviu“, un ziar ca un panoptic literar, ce reprezintă spiritualitatea celei de-a doua Românii. A celor în jur de 12 milioane de români ce trăiesc pe toate meridianele lumii.

Revista sa, de fapt revista NOASTRĂ a românilor de pretutindeni – intitulată mai mult decât simbolic VIAŢA DE PRETUTINDENI, a devenit firul roşu ce ne leagă spiritual, ne face să’ ne simţim un singur trup cu milioane de inimi pe toţi cei ce ne-am pierdut adevăratele rădăcini şi care, chiar dacă refuzăm să recunoaştem, păstrăm durerea amputării încrustată în suflet, ca o nostalgie fără de leac, care ne va însoţi tot restul vieţii.

Aşa precum temerarul român, neobositul şi fantasticul OM Lucian Hetco, prin revista virtuală AGERO, înfiinţată de Domnia-Sa în Germania, acum cinci ani, a reuşit să reunească pe calea Internetului românii de pe toate meridianele, domnul Sabin Bodea a dorit să dea „Celei de-a doua Românii“ ziarul ei care s-o reprezinte – o adevărată „Foaie pentru minte, inimă şi literatură“, editată cu sufletul, în momente asemănătoare de grea răscruce a neamului. „Cultura e al doilea şi cel mai solid teritoriu al patriei“ – spunea, cândva, George Călinescu. Iar dacă o parte din intelectualitatea română a luat drumul pribegiei, ar fi fost păcat să se irosească gândirea ei creatoare, acest tezaur care ne defineşte ca naţiune.

Revista VIAŢA DE PRETUTINDENI, copilul spiritual al unui mare iubitor al neamului nostru – mult prea încercat de soartă – împlineşte un an.

Fie ca el să poarte – alegoric vorbind – acelaşi mesaj precum odinioară „Un răsunet“ al lui Andrei Mureşanu, devenit peste timp imnul de suflet al românilor – „Deşteaptă-te române“.

Domnule Sabin Bodea, din tot sufletul un fierbinte „La mulţi ani!“. Sunteţi mesagerul gândurilor, dorurilor, viselor şi nostalgiilor noastre. Şi pentru aceasta vă mulţumim!

Viena

Advertisements

%d bloggers like this: