*Prof.univ. dr . Aurel Ardelean , rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“, Arad: ” Mult succes!”

Am fost încă de la început partizanii ideii de a se realiza o revistă pe profilul „Vieţii de pretutindeni“, atunci când inimosul ei fondator, poetul şi prozatorul Sabin Bodea – un bun prieten şi colaborator al Universităţii noastre – ne-a mărturisit intenţia sa. Având deplină încredere în capacitatea sa de a realiza viabile punţi de legătură cu oameni de cultură, artă şi cercetare din ţară şi străinătate, şi animaţi de îndemnul patronului nostru spiritual, Vasile Goldiş, de a da culturii româneşti noi valenţe, adunând toţi românii, care au inîma şi sufletul alături, am hotărât să fim, la rândul nostru, un real sprijin pentru apariţia revistei. Ne bucură foarte mult succesul înregistrat de revista „Viaţa de pretutindeni“, chiar în primul ei an de existenţă, ne bucură faptul că activitatea UVVG Arad – Universitate care se înscrie cu succes în învăţământul academic european – a fost bine reflectată în paginile revistei. Urăm tuturor celor care trudesc la ea noi succese!

Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“, Arad

Advertisements

%d bloggers like this: