~Al. Florin Ţene: “Ctitorie în cuvânt “

Dacă se obişnuieşte, adeseori, să se fixeze momentul apariţiei prozei narative baletristice în istoria universală a literaturii odată cu momentul povestirilor ebraice, tot aşa putem afirma că odată cu apariţia revistei „Viaţa de pretutindeni“ (director fondator Sabin Bodea), ce apare la Arad, scriitorii de limbă română de pe toate meridianele s-au regăsit în paginile generoase ale acestei publicaţii lunare, redescoperind, în acestea, aspiraţiile lor.

Într-o ţinută grafică impecabilă, bogată în pagini, practicând o estetică competitivă, cu un rafinament tipografic de excepţie, „Viaţa de pretutindeni“ şi-a făcut prezenţa, încă de la început, în peisajul revuistic românesc. în paginile acesteia, am descoperit, pe parcursul anului care s-a scurs, semnăturile unor scriitori de frunte ai scrisului românesc, indiferent pe ce meridiane îsi duc existenţa, ca: Artur Silvestri, Eugen Evu, Florentin Smarandache (S.U.A.), Viorel Roman (Germania), Constantin Stancu, Gligor Popi (Serbia), Miron Ţic, lonuţ Ţene, Magdalena Constantinescu ‘Schlesak (Germania), Teresia Tătaru (Germania), Vasile Barbu (Serbia-Muntenegru), Gligor Sava, loan Suciu, Mariana Brăescu, Francis Dessart (Belgia), Th. Damian (New York), Corneliu Florea (Canada), Dimitrie Grama (Danemarca), Victor Sterom, George Lixandru, Teodor Ardelean, acad. prof. dr. Constantin Ciopraga, Varujan Vosganian, Mariana Zavati Gardner (Anglia), Persida Rugu, Victor Constantin Măruţoiu, Titiana Nica Ţene, Iulian Negrilă, Gheorghina Ţibichi-Bodea, Eugenia Karp, Al. Florin Ţene şi mulţi alţii, citarea fiind aleatorie.

Distribuindu-se gratuit (un fapt deosebit, având în vedere că mulţi scriitori sunt lipsiţi de posibilităţi materiale), spre ruşinea revistelor finanţate din bani publici, care nu se cumpără şi preferă să fie retumate şi topite, revista arădeană pătrunde în mediile academice, de artă şi scriitoriceşti, răspândind „flacăra“ creaţiei româneşti, prin lumina cuvântului din spaţiul c’arpato-danubiano-pontic. Prin spiritul său creator, novator, de iniţiativă şi toleranţă, fondatorul acestei publicaţii, Sabin Bodea, cu sprijinul unor personalităţi şi instituţii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Hunedoara, laşi, Ploieşti, Timişoara, ca: Artur Silvestri, Eugen Evu sau Universitatea „Vasile Goldiş“ din Arad, în frunte cu rectorul acesteia, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a reuşit să reunească în paginile revistei „Viaţa de pretutindeni“ scriitori, oameni de cultură şi artă, de ştiinţă, teologi, personalităţi din spiritualitatea românească de pretutindeni, prietenii acestora, şi nu numai, să pună în aplicare ceea ce nota Stolnicul C. Cantacuzino în „Predoslovie“: „Că nici unul in lume nu iaste carele den sine numai să ştie şi nici unul nu a aflat nimic, până când n-au fost de altul învăţat“.

Dorim din inimă viaţă lungă şi rodnică acestei reviste pentru „propăşirea“, cum spunea N. Bălcescu, a limbii şi culturii româneşti, în contextul europenizării ţării.

Cluj-Napoca

Advertisements

%d bloggers like this: