AUREL RĂU: CÂTEVA CUVINTE DESPRE FLORIN PIERSIC

Recent, magnificul actor Florin Piersic ne-a trimis o scrisoare, cuprinzând articolul publicat de scriitorul Aurel Rău, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani a maestrului, precum şi două fotografii, pentru a fi publicate în revista noastră. Ne-a bucurat gestul Domniei-sale (cu care ţinem o permanentă legătură) şi pentru faptul că una dintre fotografii a fost însoţită de textul: „Dragă Sabin, te îmbrăţişez şi te felicit pentru excepţionala revistă pe care o editezi! Eşti mare!“.
Însoţim această pagină şi cu umilele noastre însemnări despre maestru>>>>eseul scriitorului Aurel Rau >aici>>

Explore posts in the same categories: eseu

%d bloggers like this: